Read-Only Bağlanan LVM Diskin Fsck ile Onarımı

Fri 16 March 2018

İşletim sistemi: CentOS 6.8

Elektrik kesintisi vb. beklenmedik olayların, sunucunun / disk bölümünde soruna yol açarak, sadece okuma modunda (ro) diski bağladığı durumda ne yapılabileceğini göstermeye çalışacağım.

Sunucuda dosya oluşturmayı denedim ve sorunu farkettim.

touch dosya
touch: cannot touch dosya: Read-only file system

ilk olarak rw olarak remount etmeyi denedim

mount -o remount,rw /
mount: cannot remount block device /dev/mapper/VolGroup-lv_root read-write, is write-protected

Belki düzelir umuduyla restart ettim. Fakat aşağıdaki hatalarla karşılaştım

/dev/mapper/VolGroup-lv_root contains a file system with errors, check forced.
/dev/mapper/VolGroup-lv_root Inodes that were part of a corrupted orphan linked list found.
/dev/mapper/VolGroup-lv_root: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY

/etc/fstab dosyasında / disk bölümü için fsck öntanımlı olarak açık durumda. Fakat sistemin çalıştırdığı fsck'da -y flag'i kullanılmıyor, sistem ilk FIXED'tan sonra, disk'te halen hata mevcutsa process'i devam ettirmiyor. Bu durumda fsck'yi aşağıdaki gibi manuel çalıştırdım.

vgchange --ignorelockingfailure -ay
lvscan --ignorelockingfailure
fsck -y /dev/mapper/VolGroup-lv_root

İşlem bitiminde sunucuyu reboot etmek gerekiyor, reboot sonrası disk yazma izniyle (rw) olarak bağlandı