Linux Swap Alanı Yönetimi

Wed 14 March 2018

Swap alanı ne işe yarar, gerekli mi?

Linux fiziksel RAM'i page adındaki yığınlara bölerek kullanır. Swap işlemi, bu page'lerin diske kopyalanması ve page'lerin boşaltılması işlemine denir.

Swap işlemi 2 sebepten ötürü gereklidir

 • Sistem fiziksel ram miktarından fazlasına ihtiyaç duyduğunda, kernel RAM'deki az kullanılan page'leri swap alanına yazar ve ihtiyaç olan hafızayı uygulamaya tahsis eder.

 • Uygulamalar ayağa kalkarken yüksek miktarda page'e ihtiyaç duyar, ancak bu alanlara sonrasında ihtiyaç duymaz. Sistem bunları swap'a atar.

Swap Türleri

Disk Swap

 • Disk bölümü (Partition)
# Fdisk ile
fdisk /dev/hdb
Command: a
Partition number (1-4): 1
#And I make the second partition of type swap:
Command: t
Partition number (1-4): 2
Hex code: 82
#Changed system type of partition 2 to 82 (Linux swap)   
Command: p
 • Dosya
fallocate -l 1G /mnt/1GB.swap
dd if=/dev/zero of=/mnt/1GB.swap bs=1024 count=1048576
mkswap /mnt/1GB.swap
swapon /mnt/1GB.swap
vi /etc/fstab 
/mnt/1GB.swap none swap sw 0 0
# Check that the swap file was created.
swapon -s

Ram swap

 • zRam: Cpu cache'inde kullanılmayan alan büyükse tercih edilebilir. Kaynak: https://wiki.voidlinux.eu/Zram