Pelican'la blog'luyorum

Fri 23 February 2018

Uzun zamandır blog yazısı yazmak isteyip yazmamamın faturasını jekyll'e kestim, her ne kadar kendisi çok iyi bir blog framework'u olsa da, yeni aldığım makinaya ruby, gems, rvm, bundle kurmak ve bilumum konfigürasyonuyla uğraşmaktansa python'a 5 tane bileşen kurarak daha rahat blog yazacağıma kanaat getirdim. Her defasında gem'lerde yaşadığım çakışmalar, kramdown'u unutup tekrar dokümana bakmalar artık geride kaldı.

Pelican için gerekli pip paketleri;

kurulum için bu yazıdan faydalandım.

Eklenti ve temalar icin; * https://github.com/getpelican/pelican-plugins.git * https://github.com/gunchu/nikhil-theme.git

Neden blog tutuyorum sorusunu da biraz açmak istiyorum; insanoğlununun bir şeyi anlamasını sağlayan iki önemli etmeni barındırıyor blog tutmak;

  • Hayali de olsa, bir konuyu başka birisine anlatmak, onu daha iyi anlamayı sağlar.
  • Bir blog yazısı, bir wiki yazısından, bir sözlük kaydından farklı olarak, konunun hikayeleştirilmesine gereksinir. Bir konuda ihtiyaç doğmuş ve yaratıcı bir şekilde onunla uğraşılmış, sonucunda bir deneyim oluşmuşsa bundan bir blog yazısı çıkar. Dolayısıyla diğer metinlerden farklı olarak, blog metni, tecrübe aktarımını sağlaması bakımından, değer üretir, bu sebepten biriciktir.