The Five Minute Journal Taahhüdüm

Sun 30 December 2018

Ben, Orkun Günay, "The Five-Minute Journal"'ı en kısa 5 gün süreyle, 31.12.2018'den itibaren yazmaya başlayacağımı beyan ederim.

Bu günlüğü yazmak benim için gerçekten önemli, çünkü:

  • Beyin anıları dönüştürür, onları nasıl ifade edersek, öyle hisseder ve hatırlarız.
  • Günlüğüm, hayatımda neye öncelik vermem gerektiğini bulmamı sağlayacak ve nasıl çözebileceğim konusunda bilinçaltı zihnimi devreye sokacak.
  • Engelleri aşmak için günlük plan ve pratik çalışma yapmak ve bu çalışmayı yaparken olumluya odaklanmak başarmamı sağlayacak.

5 günlük taahhüdü tamamladıktan sonra kendimi soya sütlü saleple ödüllendireceğim.

The Five-Minute Journal'ı yazmayı sağlaması için aşağıdakileri yapacağım

  • Tahtaya dikkat çekici şekilde "Gece yatmadan günlüğünü yaz." yazacağım.
  • Uyandığımda ilk iş olarak günluğümü yazacağım.
  • Bu taahüüdü çevrimci ortamda yayınlayıp dolaşıma sokacağım.
  • Günlük tutmayı kutsal bir ibadet gibi algılıyorum, kutsalı incitemem.
  • Kendi sözüme önce kendim güveneceğim. Yazmazsam, kendi kendime verdiğim sözü tutmamanın ağır ve yıkıcı sonuçlarını kendime yaşatmayacağım.